ΕΡΕΥΝΑ: ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Η παρούσα μελέτη η οποία αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης διεθνούς έρευνας, αποσκοπεί αφενός να καταγράψει την παροχή των ειδήσεων από τα τρία μεγαλύτερα μέσα ενημέρωσης (τηλεόραση, εφημερίδες, διαδίκτυο) και αφετέρου να καταγράψει μια σειρά ερωτημάτων που απασχολούσαν την ελληνική κοινή γνώμη εκείνη την περίοδο σχετικά με την ελληνική και διεθνή επικαιρότητα και συγκυρία.  Στην πράξη…