Λειτουργία «Υπουργείων Τύπου» ανά τον κόσμο

Μέσα από ένα οδοιπορικό στις αντίστοιχες, με το ελληνικό «Υπουργείο Τύπου» ή της «Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας» – όπως ονομάζεται πλέον – Υπηρεσίες στο εξωτερικό, επιχειρείται η ανάδειξη του ρόλου των Υπηρεσιών Τύπου στον χώρο των ΜΜΕ. Στόχος είναι μέσα από τις ομοιότητες αλλά και τις διαφορές με το ελληνικό «Υπουργείο», να εντοπιστούν στοιχεία που ενδέχεται – μελλοντικά – να χρησιμοποιηθούν επωφελώς για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του. Οι πληροφορίες προκύπτουν μετά από προσωπική επικοινωνία με τους Προϊσταμένους των Γραφείων Τύπου των ελληνικών Πρεσβειών.