Η 3D ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ

  Μέχρι το 2015 πάνω από 20 εκατομμύρια τηλεοπτικά νοικοκυριά παγκοσμίως αναμένεται να παρακολουθούν 3D τηλεόραση. Οι εκτιμήσεις δίνουν το προβάδισμα στη Βόρεια Αμερική στην οποία αποδίδεται ο μεγαλύτερος αριθμός νοικοκυριών (9.2 εκατομμύρια), ακολουθεί η Δυτική Ευρώπη με 6.8 εκατομμύρια νοικοκυριά και η Ασία – Ειρηνικός με 4.6 εκατομμύρια. Ο Simon Murray (κύριος αναλυτής της…