ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

Στέλιος Παπαθανασόπουλος  (επιμέλεια – εισαγωγή – μετάφραση)

Τα μέσα επικοινωνίας στον 21ο αιώνα, Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη,  2011

Ηλίας Α. Αθανασιάδης

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο δεκαετιών, έχουν συντελεστεί και συνεχίζουν να συντελούνται εντυπωσιακές μεταβολές στο παγκοσμιοποιημένο επικοινωνιακό πεδίο. Στις  συνθήκες αυτές που χαρακτηρίζονται από έντονη ρευστότητα επανακαθορίζονται κρίσιμα ζητήματα τα οποία συνδέονται με την κυρίαρχη θέση που καταλαμβάνουν τα μέσα επικοινωνίας στο κοινωνικο-πολιτικό και πολιτισμικό γίγνεσθαι.   Read more

 

 

 

 

 

Πωλ Μάνινγκ

Κοινωνιολογία της ενημέρωσης. Ειδήσεις και πηγές ειδήσεων

Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη,  2007

Ηλίας A. Αθανασιάδης

Είναι γεγονός ότι στο πλαίσιο του παγκοσμιοποιημένου επικοινωνιακού πεδίου και υπό το φως των εντυπωσιακών νέων τεχνολογικών δεδομένων, το δημοσιογραφικό επάγγελμα και η διαδικασία της «παραγωγής» ειδήσεων χαρακτηρίζονται από πολυδιάστατες δομικές αλλαγές και προκλήσεις. Συγχρόνως, η φύση της ενημέρωσης μετασχηματίζεται, καθώς ο αριθμός και το είδος των μέσων ενημέρωσης και επικοινωνίας πολλαπλασιάζονται.  Read more